วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเกิดภูเขาไฟ

 การเกิดภูเขาไฟ

 


การเกิดภูเขาไฟ เกิดจากการปะทุของหินหนืดใต้พื้นโลกซึ่งเมื่อปะทุออกมาก็จะเกิดเป็นวาลาไหลออกมามีความร้อนมากและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หลายกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับว่าลาวาจะเกิดการเย็นตัวเร็วหรือช้า โดยพุ่งตัวออกมาเหนือพื้นผิว และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บางครั้งเกิดการระเบิดแล้วอาจจะไม่เกิดการระเบิดอีกก็ได้หรืออาจจะระเบิดได้ซ้ำแล้วซ้ำเหล่า ซึ่งมีมากมาหลายร้อยล้านปี
ผลกระทบของการเกิดภูเขาไฟ
แรงสั่นสะเทือน มีทั้งการเกิดแผ่นดินไหวเตือน แผ่นดินไหวจริง และแผ่นดินไหวติดตาม ถ้าประชาชนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเชินภูเขาไฟอาจหนีไม่ทันเกิดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
การเคลื่อนที่ของลาวา อาจไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนที่รวดเร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มนุษย์และสัตว์อาจหนีภัยไม่ทันเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
เกิดเถ้าภูเขาไฟ บอมบ์ภูเขาไฟ ระเบิดขึ้นสู่บรรยากาศ ครอบคลุมอาณาบริเวณใกล้ภูเขาไฟ และลมอาจพัดพาไปไกลจากแหล่งภูเขาไฟระเบิดหลายพันกิโลเมตร เช่น ภูเขาไฟพินาตูโบระเบิดที่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์
ฝุ่นภูเขาไฟยังมาตกทางจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี เกิดมลภาวะทางอากาศและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน รวมทั้งฝุ่นภูเขาไฟได้ขึ้นไปถึงบรรยากาศขั้นสตราโตสเฟียร์ ใช้เวลานานหลายปี ฝุ่นเหล่านั้นตึงจะตกลงบนพื้นโลกจนหมด
เกิดคลื่นสึนามิ ขณะเกิดภูเขาไประเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร คลื่นนี้จะโถมเข้าหาฝั่งสูงกว่า 30 เมตร หลังจากภูเขาไฟระเบิด เถ้าภูเขาไฟจะถล่มลงมา ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงถูกทำลาย
วิธีการป้องกันตัวจากภูเขาไฟระเบิด
ใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟ
เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์ วิทยุFM,AM
ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัดและเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีอาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัยทันที
ไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างเพราะอาจถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือเถ้าภูเขาไฟ

ประโยชน์ของการเกิดภูเขาไฟ
        1.แผ่นดินขยายกว้างขึ้นหรือสูงขึ้น
        2.เกิดเกาะใหม่ภายหลังที่เกิดการปะทุใต้ทะเล
        3.ดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ
        4.เป็นแหล่งเกิดน้ำภุร้อน

โทษของการเกิดภูเขาไฟ

        1.เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควันและก๊าซบางชนิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้
        2.การปะทุของภูเขาไฟอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้
        3.ชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอันตราย
        4.สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น